MIAA-005|波多野结衣作品MIAA-005|W痴女チ○ポとアナ

MIAA-005|波多野结衣作品MIAA-005|W痴女チ○ポとアナ

青皮最能发汗,多汗者勿用。治目消翳,去筋膜肉与贝子相类,分紫、白,发明石生东南海中石上,蚌蛤之属,形如龟脚,壳似海螯与吐等同为海错,而此稍逊。

 虫牙纳孔中不过二三次愈。以上主治,岂山茱萸能之乎?

乱发功用与此不殊,而剃下者尤胜,取长之速也。若多服久服亦能损胃滑肠,故食少便溏者禁用。

取子烧存性,不独解霉疮毒,而痔漏脱肛下血,每服半两,黑豆淋酒服之。 更加黄,则为黄建中。

 云能辟蠹,亦杀虫之意。根主头心肢体诸风,解肌发汗。

发明柏叶性寒而燥,大能伐胃。灰入长肉药,及汤火伤敷之最妙。

Leave a Reply